วิธีใช้โหมดมืด

โหมดมืดช่วยให้คุณเปลี่ยนธีมสีของ WhatsApp จากสว่างเป็นมืดได้
การใช้โหมดมืด
 1. เปิด WhatsApp จากนั้นคลิกเมนู
  บนรายการแชท
 2. คลิกการตั้งค่า > ธีม
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สว่าง: ปิดโหมดมืด
  • มืด: เปิดโหมดมืด
  • ค่าเริ่มต้นของระบบ: เปิดใช้งานโหมดมืดของ WhatsApp เพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าของอุปกรณ์
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่