Používanie tmavého režimu

Funkcia tmavého režimu umožňuje zmeniť farebný motív aplikácie WhatsApp zo svetlého na tmavý.
Nastavenie tmavého režimu
 1. Otvorte WhatsApp a potom kliknite na ikonu ponuky
  nad zoznamom chatov.
 2. Kliknite na Nastavenia > Motív.
 3. Vyberte niektorú z týchto možností:
  • Svetlý: Vypne sa tmavý režim.
  • Tmavý: Zapne sa tmavý režim.
  • Predvolený v systéme: Zapne sa tmavý režim aplikácie WhatsApp, ak je aktivovaný v nastaveniach zariadenia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie