ปัญหาเมื่อไม่รู้จักบัญชีของผู้ติดต่อ

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบหมายเลขเดิมของผู้ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณ เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนำหมายเลขมาให้บริการอีกครั้ง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการระบุบัญชีใน WhatsApp ว่าเป็นบัญชีของเพื่อนคุณ โดยที่ความจริงแล้วหมายเลขเป็นของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
WhatsApp จะใช้หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นในการระบุบัญชีและแสดงชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของคุณสำหรับผู้ติดต่อเหล่านั้น
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่