حساب کاربری مخاطب را به خاطر نمی‌آورید

وقتی فردی شماره تلفن خود را عوض می‌کند، مطمئن شوید که شماره تلفن قدیمی او را از دفترچه تلفن خود حذف کرده باشید. از آنجایی که ارایه دهندگان خدمات تلفن همراه، شماره تلفن‌ها را بازیابی می‌کنند، ممکن است شما حساب کاربری شخصی را با حساب کاربری دوستتان اشتباه بگیرید، چون شماره تلفن به صاحب جدید شماره تلفن تعلق دارد.
واتساپ فقط از شماره تلفن برای شناسایی حساب کاربری استفاده می‌کند و نام‌های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما را نمایش می‌دهد.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر