چرا نمی‌توانم صدای پیام‌های صوتی یا تصویریم را بشنوم؟

iPhone
واتساپ پیام‌های صوتی را از بلندگوی دستگاه شما پخش خواهد کرد یا اگر گوشی را روی گوشتان بگذارید، پیام از طریق گیرنده گوشی پخش خواهد شد. وقتی گوشی را روی گوشتان می‌گذارید، حسگر مجاورتی فعال می‌شود و صفحه نمایشگر خاموش می‌شود، درست مانند زمانی که تماسی تلفنی دارید.
اگر مایلید حین گوش دادن به پیام، صدای آن را تنظیم کنید، لطفاً تلفنتان را روی گوشتان نگه دارید و صدا را تنظیم کنید.
گوشی شما تنظیمات صدای مجزایی برای اعلان‌ها، پخش رسانه از طریق بلندگو، صدای گیرنده گوشی و صدای هدفون دارد و این تنظیمات می‌توان برای هر برنامه متفاوت باشد. اگر نمی‌توانید صدای رسانه‌ای را بشنوید، دکمه بلند کردن صدا در کناره گوشیتان را حین پخش رسانه بزنید. امکان دارد که تنظیمات صدا برای خروجی صدایی که استفاده می‌کنید کاملاً کم شده باشد.
اگر صفحه نمایشگرتان خاموش می‌شود و نمی‌توانید به پیامی صوتی از طریق بلندگو گوش دهید، احتمال دارد که حسگر مجاورتی را با انگشت یا دستتان فعال می‌کنید. لطفاً از نبود مانعی روی گوشی مطمئن شوید یا دست خود را از روی آن بردارید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر