วิธีเข้าร่วมแชทกลุ่มอีกครั้ง

หากคุณต้องการเข้าร่วมแชทกลุ่มที่คุณออกไปแล้วอีกครั้ง ผู้ดูแลกลุ่มจะต้องเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มใหม่ หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่มเพียงคนเดียวและได้ออกจากกลุ่ม สมาชิกรายอื่นจะได้รับการสุ่มเลือกให้เป็นผู้ดูแลคนใหม่ คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลเชิญคุณเข้าร่วมแชทกลุ่มใหม่และตั้งให้คุณเป็นผู้ดูแลกลุ่มได้อีกครั้ง
การเข้าร่วมกลุ่มที่คุณออกไปแล้ว 2 ครั้ง
หากคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มที่คุณออกไปแล้ว 2 ครั้ง คุณต้องรอ 24 ชั่วโมงก่อนที่ผู้ดูแลกลุ่มจะสามารถเชิญคุณได้อีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงเวลารอในการเชิญสมาชิกอีกครั้ง ผู้ดูแลสามารถแชร์ลิงก์เชิญกลุ่มกับคุณได้
หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คุณออกจากกลุ่ม ระยะเวลาที่ต้องรอก่อนที่ผู้ดูแลกลุ่มจะสามารถเพิ่มคุณเข้ากลุ่มได้อีกครั้งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ระยะเวลาสูงสุดที่คุณต้องรอคือ 81 วัน
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่