Opätovné pripojenie k skupine

Ak ste opustili skupinu a chcete sa do nej vrátiť, musí vás do nej správca skupiny znova pozvať. Ak ste boli jediným správcom v skupine a skupinu ste opustili, za nového správcu bol náhodne vybraný iný účastník. Môžete ho požiadať, aby vás znova pozval do skupiny a ustanovil za jej správcu.
Ako sa opäť pripojiť k skupine, ktorú ste opustili dvakrát
Ak sa chcete znova pripojiť k skupine, ktorú ste opustili dvakrát, musíte počkať 24 hodín, než vás bude môcť jej správca znova pozvať. Správca skupiny s vami môže zdieľať pozývací odkaz, aby ste sa vyhli dobe čakania na opätovné pozvanie účastníka.
Poznámka: Pri každom opustení skupiny exponenciálne narastá čas, ktorý musíte čakať, kým vás bude môcť správca skupiny znova pridať. Maximálny čas čakania je 81 dní.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie