Jak se znovu přidat do skupinového chatu

Pokud se chcete znovu přidat do skupinového chatu, který jste opustili, musí vás do příslušné skupiny znovu pozvat její správce. Pokud jste původně byli jediným správcem této skupiny, po vašem odchodu byl jako správce náhodně zvolen jeden z jejích účastníků. Tohoto správce můžete požádat, aby vás do skupiny znovu pozval a opět vám udělil status správce.
Opětovné přidání opustíte-li skupinu podruhé
Pokud se chcete znovu přidat do skupiny, kterou jste už dvakrát opustili, její správce vás do ní může opětovně pozvat až po uplynutí 24 hodin. Této čekací lhůtě se můžete vyhnout, pokud s vámi správce bude sdílet zvací odkaz.
Upozornění: Každé opětovné opuštění skupiny exponenciálně prodlouží dobu, po kterou budete muset počkat, než vás správce bude moct do skupiny zase přidat. Maximální čekací lhůta je 81 dní.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne