วิธีลบการอัพเดทสถานะ

คุณสามารถลบการอัพเดทสถานะใน WhatsApp ได้
การลบการอัพเดทสถานะ
 1. เปิด WhatsApp > สถานะ
 2. แตะสถานะของฉัน
 3. คุณมีหลายตัวเลือกดังนี้
  • แตะเพิ่มเติม
   ข้างการอัพเดทสถานะที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะลบ
   > ลบการอัพเดทสถานะ 1 รายการ
  • ปัดไปด้านซ้ายบนการอัพเดทสถานะที่ต้องการลบ จากนั้นแตะลบ > ลบ
  • หากคุณต้องการลบการอัพเดทสถานะหลายรายการ ให้แตะแก้ไข เลือกการอัพเดทสถานะที่ต้องการลบ จากนั้นแตะลบ > ลบการอัพเดทสถานะ {จำนวน} รายการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีใช้สถานะบน: Android | iPhone | KaiOS
 • วิธีลบการอัพเดทสถานะบน: Android | KaiOS
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่