چگونگی حذف به‌روز رسانی وضعیتتان

می‌توانید به‌روزرسانی وضعیت در واتساپ را حذف کنید.
حذف به‌روزرسانی‌ وضعیت
 1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
 2. وضعیت من را بزنید.
 3. چند گزینه دارید:
  • بیشتر
   را در کنار به‌روزرسانی وضعیتی که می‌خواهید حذف کنید، بزنید. سپس، حذف
   > حذف ۱ به‌روزرسانی وضعیت را بزنید.
  • به‌روزرسانی وضعیتی که می‌خواهید حذف کنید را به چپ بکشید، سپس حذف > حذف را بزنید.
  • اگر می‌خواهید چندین به‌روزرسانی وضعیت را حذف کنید، ویرایش را بزنید. به‌روزرسانی‌های وضعیتی را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب کنید سپس حذف > حذف {number of} به‌روزرسانی وضعیت را بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر