Nie otrzymuję powiadomień w przeglądarce Firefox

Internet i komputer
Jeśli nie otrzymujesz powiadomień w WhatsApp Web, sprawdź, czy w przeglądarce są włączone powiadomienia.
Włączanie powiadomień
  1. W przeglądarce kliknij Włącz powiadomienia na pulpicie na niebieskim pasku nad listą czatów.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: Jeśli nie widzisz niebieskiego paska, odśwież stronę. Jeśli wciąż nie widzisz paska, być może powiadomienia zostały wyciszone lub wyłączone w ustawieniach WhatsApp.
Odblokowywanie powiadomień
  1. W przeglądarce kliknij ikonę Menu, a następnie Opcje lub Preferencje.
  2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo.
  3. W sekcji Uprawnienia kliknij Ustawienia… obok pozycji Powiadomienia.
  4. Jeśli w rozwijanym polu obok „web.whatsapp.com” ustawiono blokuj, zmień opcję na zezwalaj.
  5. Kliknij Zachowaj.
Można też kliknąć ikonę kłódki obok „https://web.whatsapp.com/”. Jeśli opcja Wysyłaj powiadomienia jest ustawiona na Zablokowano, kliknij „x”, a następnie odśwież stronę.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie