บัญชีธุรกิจที่ได้ถูกยกเลิกการยืนยัน

WhatsApp กำลังดำเนินการสำรวจวิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกับธุรกิจที่สำคัญสำหรับคุณ
ธุรกิจนี้ได้ถูกยกเลิกการยืนยันเนื่องจากเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อนี้เป็นของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
หากคุณต้องการหยุดรับการติดต่อจากธุรกิจเหล่านั้น คุณสามารถบล็อคพวกเขาได้
หมายเหตุ: การยืนยันธุรกิจบน WhatsApp ยังจำกัดจำนวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการนำร่องในขณะนี้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่