سلب تایید از حساب تجاری

واتساپ همواره در جستجوی راه هایی است تا شما با بیزینس هاس مورد نظر خود ارتباط بگیرید.
این بیزینس سلب تایید شد زیرا ما دیگر نمی توانیم تایید کنیم این مخاطب به بیزینس مربوطه تعلق داشته باشد.
اگر نمی خواهید از یک بیزینس پیام دریافت کنید، می تواید آن را مسدود نمایید.
توجه: این برنامه فعلا در مرحله آزمایش بوده و برای تعداد محدودی از بیزینس ها موجود است.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر