Podozrivé správy a podvody

Našou prioritou je vytvoriť bezpečný priestor pre používateľov na vzájomnú komunikáciu. Usilujeme sa zredukovať spam a nevyžiadané správy odosielané v aplikácii WhatsApp.
No podobne ako pri štandardných SMS správach alebo telefonických hovoroch vás môžu kontaktovať ostatní používatelia v službe WhatsApp, pokiaľ majú vaše telefónne číslo. Môžu, ale nemusia byť uložené vo vašich kontaktoch.
Títo ľudia vám môžu posielať správy, pretože vás chcú oklamať, aby ste im poskytli osobné alebo finančné informácie, alebo chcú šíriť dezinformácie. Podvody sa môžu diať všade a môžu mať dopad na kohokoľvek. Preto vám chceme pomôcť ich rozpoznať a chrániť sa pred nimi.
Ako podozrivé správy vyzerajú
Existujú indície, ktoré môžu naznačovať, že ste dostali podozrivú správu alebo že odosielateľovi nemôžete dôverovať. Dávajte si pozor na nasledujúce:
  • Správa obsahuje preklepy alebo gramatické chyby.
  • Správa nabáda k tomu, aby ste klepli na odkaz, aktivovali novú funkciu prostredníctvom odkazu alebo si stiahli aplikáciu.
  • Správa nabáda k zdieľaniu osobných údajov, ako je napríklad číslo kreditnej karty alebo bankového účtu, dátum narodenia, heslá a podobne.
  • Správa nabáda k tomu, aby ste ju preposlali.
  • Správa nabáda k tomu, že musíte zaplatiť, ak chcete používať aplikáciu WhatsApp.
  • Správa sa týka lotérie, hazardných hier, pracovnej ponuky, investície alebo pôžičky.
  • Daná osoba s vami začne chatovať, aby si získala vašu dôveru predtým, ako vás požiada o osobné informácie.
Pripomíname, že WhatsApp je bezplatná aplikácia a za jej používanie platiť nemusíte.
Keď dostanete správy od niekoho, kto nie je vo vašich kontaktoch, v správe vám zobrazíme signály, ktoré môžete použiť na určenie spôsobu odpovede. Tieto signály vám umožnia zistiť, či je kontakt uložený vo vašom adresári, či zdieľate spoločné skupiny a či je telefónne číslo daného kontaktu zaregistrované v inej krajine. Následne sa môžete rozhodnúť, či chcete na správu odpovedať, pridať kontakt do adresára, alebo ho zablokovať či nahlásiť.
Zapamätajte si
Ak správa vyzerá podozrivo alebo príliš dobre na to, aby bola pravdivá, neklepnite na ňu, nezdieľajte ju ani ju nepreposielajte. Ak identifikujete podozrivú správu, postupujte podľa krokov v tomto článku.
Vždy si dôkladne prezrite odkaz alebo súbor pred jeho otvorením, pretože sa môže zdať, že je legitímny, ale v skutočnosti môže byť škodlivý. Viac informácií o podozrivých súboroch nájdete v Centre pomoci.
Ak nemáte istotu o pravdivosti obsahu alebo neviete, kto napísal správu, ktorú ste dostali, takúto správu nepreposielajte. Viac informácií o tom, ako zabrániť šíreniu dezinformácií, nájdete v tomto článku.
Ak s určitosťou nepoznáte identitu neznámeho kontaktu, položte mu osobnú otázku. Potvrdíte si tak jeho totožnosť a či ide skutočne o známy kontakt. Na potvrdenie identity môžete s kontaktom začať hlasový hovor alebo videohovor.
Môžete to tiež nahlásiť, zablokovať odosielateľa a odstrániť správu. Viac informácií o nahlasovaní a blokovaní kontaktov nájdete v tomto článku.
Pripomíname, že WhatsApp je bezplatná aplikácia a za jej používanie platiť nemusíte.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie