શંકાસ્પદ મેસેજ અને ઠગાઈ વિશે

વપરાશકર્તાઓ એકબીજા સાથે સુરક્ષિત રીતે વાતચીત કરી શકે એ અમારી પ્રાથમિકતા છે. અમે WhatsApp પર મોકલી શકાય તેવા કોઈ પણ સ્પામ કે કામ વગરના મેસેજ ઘટાડવા માટે ખંત પૂર્વક કામ કરીએ છીએ. જોકે, શક્ય છે કે તમારો ફોન નંબર ધરાવતા બીજા WhatsApp વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય SMS અને કૉલ કરે છે તેવી જ રીતે WhatsApp પર તમારો સંપર્ક કરે. બની શકે કે તેઓ તમારા સંપર્કોમાં સેવ થયેલા હોય અથવા ન પણ હોય.
આ લોકો તમને મેસેજ મોકલી શકે છે કારણ કે તેઓ તમને પર્સનલ કે નાણાકીય માહિતી આપવા માટે છેતરવા માગે છે અથવા તેઓ ખોટી માહિતી ફેલાવવા માગે છે. ઠગાઈ કોઈ પણ જગ્યાએ થઈ શકે છે અને તે કોઈ પણને અસર કરી શકે છે, આથી અમે તમને તેની ઓળખ કરવામાં અને તેનાથી બચવામાં મદદ કરવા માગીએ છીએ.
શંકાસ્પદ મેસેજ કેવા દેખાય છે
એવા કેટલાક સંકેતો છે કે જે સૂચવી શકે છે કે તમને શંકાસ્પદ મેસેજ મળ્યો છે અથવા મોકલનાર પર ભરોસો કરી શકાય એમ નથી. આ સંકેતોને ઓળખો:
  • ખોટી જોડણી કે વ્યાકરણની ભૂલો
  • તમને કોઈ લિંક પર દબાવવાનું, લિંક મારફતે નવી સુવિધાને એક્ટિવેટ કરવાનું કે ઍપ ડાઉનલોડ કરવાનું કહેવામાં આવે
  • તમને તમારી અંગત માહિતી જેમ કે, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા બેંક એકાઉન્ટના નંબરો, જન્મ તારીખ, કે પાસવર્ડ શેર કરવાનું કહેવામાં આવે
  • તમને મેસેજ ફોરવર્ડ કરવાનું કહેવામાં આવે
  • WhatsAppને ઉપયોગમાં લેવા માટે તમારી પાસે પૈસા માંગે કે તેવો દાવો કરે કે તમારે પેમેન્ટ કરવું પડશે
  • ઠગનાર ઢોંગ કરે છે કે તમે તેઓને જાણો છો
  • મેસેજ લોટરી, જુગાર, નોકરી, રોકાણ કે લોન વિશે હોય છે
  • પર્સનલ માહિતી માગતા પહેલાં તમારો વિશ્વાસ મેળવવા તે વ્યક્તિ તમારી સાથે ચેટ કરવાનું શરૂ કરે છે
જ્યારે તમે તમારા સંપર્કોમાં ન હોય એવી કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી મેસેજ મેળવો છો, ત્યારે અમે તમને મેસેજમાં સિગ્નલ બતાવીશું, જેના ઉપયોગથી તમે જવાબ કેવી રીતે આપવો તે નક્કી કરી શકો છો. આ સિગ્નલ તમને જણાવશે કે તેઓ તમારા સંપર્કમાં છે કે નહિ, તમે બન્ને સમાન ગ્રૂપમાં છો કે નહિ અને તેનો ફોન નંબર બીજા દેશમાં રજિસ્ટર થયેલો છે કે નહિ. ત્યાંથી, તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે જવાબ આપવો કે નહિ, તેમને સંપર્ક તરીકે ઉમેરવા કે નહિ, તેમની સાથે સંપર્ક તોડવો કે તેમની જાણ કરવી કે નહિ.
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
જો કોઈ મેસેજ શંકાસ્પદ લાગે કે એને માનવું અઘરું લાગે, તો તેના પર દબાવશો નહિ, તેને શેર કે ફોરવર્ડ કરશો નહિ. જો તમે કોઈ શંકાસ્પદ મેસેજને ઓળખો છો, તો આ લેખમાં આપેલા પગલાં અનુસરો.
લિંક અથવા ફાઇલને ખોલતા પહેલાં તેને હંમેશાં ધ્યાનથી જુઓ કારણ કે તે યોગ્ય લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં બદઇરાદાથી મોકલવામાં આવ્યું હોઈ શકે છે. શંકાસ્પદ ફાઇલો વિશે વધુ જાણવા માટે અમારા મદદ કેન્દ્રની મુલાકાત લો.
સૌથી શ્રેષ્ઠ તો એ જ રહેશે કે જો તમને મેસેજમાં મોકલેલી જાણકારી સાચી છે કે નહિ તેની ખાતરી ન હોય અથવા તમને ખબર ન હોય કે મેસેજ કોણે લખ્યો છે, તો તેને ફોરવર્ડ કરશો નહિ. ખોટી માહિતીને ફેલાતી રોકવા વિશે આ લેખમાં વધુ જાણો.
જો તમે અજાણ્યા સંપર્કની ઓળખ વિશે અચોક્કસ હો, તો તેમની ઓળખની ખાતરી કરવા માટે તેમને પર્સનલ પ્રશ્ન પૂછો અને જો તેઓ ખરેખર જાણીતા સંપર્ક છે કે કેમ તે જાણવનો પ્રયત્ન કરો. તમે તેમની ઓળખની ખાતરી કરવા માટે વોઇસ કે વીડિયો કૉલ પણ કરી શકો છો.
તમે તેની જાણ પણ કરી શકો છો, મેસેજ મોકલનાર સાથે સંપર્ક તોડી પણ શકો છો અને મેસેજ ડિલીટ પણ કરી શકો છો. કોઈ વ્યક્તિની જાણ કરી અને તેની સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો તેના વિશે આ લેખમાં જાણો.
તમને યાદ આપવી દઈએ કે, WhatsApp એ ફ્રી ઍપ છે અને તેને ઉપયોગમાં લેવા માટે તમારે પેમેન્ટ કરવાનું હોતું નથી.
સંબંધિત લેખો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં