Spam a nevyžádané zprávy

Usilovně se snažíme snížit počet spamů, které procházejí naší aplikací. Našim cílem je vytvořit bezpečný prostor, ve kterém uživatelé mohou navzájem komunikovat. Snažíme se omezit počet nevyžádaných zpráv, které jsou pomocí aplikace WhatsApp odesílány. Stejně jako v případě běžných SMS zpráv a telefonních hovorů platí, že vás mohou kontaktovat ostatní uživatelé aplikace WhatsApp, kteří znají vaše telefonní číslo. Chceme vám pomoct tento typ zpráv identifikovat a vhodně s nimi nakládat.
Nevyžádané zprávy mohou, ale nemusí, pocházet od některého z vašich kontaktů. Tyto typy zpráv mohou šířit dezinformace a snažit se vás přimět k tomu, abyste uvěřili nepřesným informacím.
Jak mohou nevyžádané zprávy vypadat
Díky některým varovným signálům můžete poznat, že je přijatá zpráva podezřelá nebo že se její odesilatel vydává za někoho, kým ve skutečnosti není. Mějte se na pozoru před zprávami, které obsahují následující prvky – může to znamenat, že daný kontakt není důvěryhodný:
  • překlepy nebo gramatické chyby,
  • žádost o klepnutí na odkaz nebo aktivaci nových funkcí prostřednictvím odkazu,
  • žádost o sdílení osobních údajů (například číslo kreditní karty a bankovního účtu, datum narození, heslo apod.),
  • žádost o přeposlání zprávy,
  • upozornění, že za používání aplikace WhatsApp je nutné platit.
Připomínáme, že aplikace WhatsApp je k dispozici bezplatně a za její používání se neplatí.
Jak s nevyžádanými zprávami nakládat
Pokud zpráva vypadá podezřele nebo se její obsah zdá být až příliš lákavý, neklepejte na ni, nesdílejte ji ani ji nepřeposílejte. Obdržíte-li takovou zprávu, doporučujeme, abyste ji nahlásili, odesilatele zablokovali a danou zprávu smazali. Další informace o to, jak zablokovat a nahlásit kontakt, naleznete zde. Také můžete danému kontaktu sdělit, že daná zpráva vypadá podezřele, a vysvětlit mu, jak může aplikaci WhatsApp používat zodpovědně.
Pokud si nejste jisti, kdo zprávu napsal nebo zda je její obsah pravdivý, doporučujeme ji nepřeposílat. Další informace o tom, jak bránit šíření dezinformací, získáte v tomto článku.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne