WhatsApp Messenger અને WhatsApp Business ઍપ વચ્ચે સ્વિચ થવા વિશે

WhatsApp Messenger અને WhatsApp Business ઍપ એ બન્ને જુદીજુદી ઍપ છે. તમે એક સાથે આ બન્ને ઍપ પર એકસરખો ફોન નંબર વાપરી શકતા નથી, પરંતુ તેમની વચ્ચે સ્વિચ કરી શકાય છે.
તમારા એકાઉન્ટની માહિતીને WhatsApp Messenger પરથી WhatsApp Business ઍપમાં ખસેડવી સરળ અને સહેલી છે. Android અને iPhone પર WhatsApp Messenger પરથી WhatsApp Business ઍપ પર કેવી રીતે સ્વિચ થવું તે જાણો.
WhatsApp Business ઍપ પરથી WhatsApp Messenger પર સ્વિચ થવાનું પણ શક્ય છે. Android અને iPhone પર WhatsApp Business ઍપ પરથી WhatsApp Messenger પર કેવી રીતે સ્વિચ થવું તે જાણો.
નોંધ: જે રીતે તમારા એકાઉન્ટની કેટલીક માહિતીને WhatsApp Business ઍપ પરથી WhatsApp Messenger પર ખસેડી શકાય છે, એ જ રીતે WhatsApp Business ઍપની સુવિધાઓ WhatsApp Messenger પર ખસેડી શકાય તેવું શક્ય નથી. એટલે કે WhatsApp Business ઍપની વિશિષ્ટ સુવિધાઓ સાથે સંકળાયેલી એકાઉન્ટની માહિતી, જેવી કે કેટલોગની વસ્તુઓ અને કલેક્શન ટ્રાન્સફર કરી શકાતા નથી.
સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં