Přechod mezi aplikacemi WhatsApp Messenger a WhatsApp Business

WhatsApp Messenger a WhatsApp Business jsou dvě různé aplikace. Jedno telefonní číslo nemůžete používat současně v obou aplikacích. Mezi aplikacemi však můžete přecházet.
Přesun informací o účtu z aplikace WhatsApp Messenger do aplikace WhatsApp Business je velmi snadný. Přečtěte si, jak přejít z aplikace WhatsApp Messenger na aplikaci WhatsApp Business na zařízeních typu AndroidiPhone.
Můžete také přejít z aplikace WhatsApp Business na aplikaci WhatsApp Messenger. Zjistěte, jak přejít z aplikace WhatsApp Business na aplikaci WhatsApp Messenger na zařízeních typu AndroidiPhone.
Upozornění: Z aplikace WhatsApp Business do aplikace WhatsApp Messenger lze přesunout pouze některé informace, ne však funkce aplikace WhatsApp Business. Proto informace o účtu spojené s funkcemi, které jsou jedinečné pro aplikaci WhatsApp Business (např. položky katalogu a kategorie), přesunout nelze.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne