Úprava fotiek a videí

WhatsApp umožňuje upraviť fotky a videá pridaním nálepiek, emoji, textu, vlastných kresieb a filtrov.
Poznámka: Tieto funkcie sú dostupné iba v systéme iOS verzie 12 a novšej.
Úprava fotiek a videí
 1. Klepnite na ikonu Pripojiť
  vedľa textového poľa.
 2. Spravte novú fotku či video alebo vyberte existujúci súbor z galérie.
 3. Začnite upravovať fotku alebo video.
Ako pridať emoji alebo nálepky
 1. Klepnite na ikonu Emoji
  > Nálepka alebo Emoji.
 2. Klepnite na položku, ktorú chcete použiť.
  • Ak chcete premiestniť položku, podržte na nej prst a potom ju potiahnite.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť položky, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ju zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť položku, stiahnite prsty a otočte ju.
Ako pridať text
 1. Klepnite na ikonu Text
  v hornej časti obrazovky.
 2. Do textového poľa napíšte text.
  • Ak chcete vybrať farbu, potiahnite prstom nahor alebo nadol v nástroji na výber farby.
  • Ak chcete vybrať typ písma, klepnite na ikonu Text
   . Zdvihnutím prsta potvrďte výber typu písma.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť textu, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ho zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť text, stiahnite prsty a otočte ho.
Ako kresliť
 1. Klepnite na ikonu Kresliť
  .
 2. Teraz môžete prstom voľne kresliť po obrazovke.
  • Ak chcete vybrať farbu, potiahnite prstom nahor alebo nadol v nástroji na výber farby. Môžete vybrať inú farbu pre každú čiaru, ktorú nakreslíte.
Ako použiť filtre
 1. Potiahnite prstom nahor cez fotku alebo video.
 2. Vyberte filter.
Odstránenie úprav a odoslanie
Ak chcete odstrániť nálepky, emoji alebo text, potiahnite ich do hornej časti obrazovky smerom ku košu a potom ich pustite. Ak chcete odstrániť kresby, klepnite na ikonu
Späť.
Po dokončení úprav médií klepnite na ikonu
Odoslať.
Pomocné zdroje:
Posielanie médií na iPhone
Pomohlo vám to?
Áno
Nie