Jak upravovat fotografie a videa

Aplikace WhatsApp nabízí možnost úprav fotografií a videí prostřednictvím nálepek, symbolů emoji, textu či kreseb.
Upozornění: Tyto funkce jsou dostupné pouze na zařízeních se systémem iOS 12 a novějším.
Úprava fotek a videí
 1. U textového pole klepněte na ikonu Připojit
  .
 2. Pořiďte novou fotografii nebo video, případně vyberte stávající fotografii nebo video ze složky fotoaparátu.
 3. Začněte s úpravou fotografie nebo videa.
Jak přidat nálepky nebo emoji
 1. Klepněte na ikonu Emoji
  > Nálepka nebo Emoji.
 2. Klepněte na položku, kterou si přejete přidat.
  • Chcete-li položku přesunout, přidržte ji a přetáhněte na požadované místo.
  • Chcete-li změnit její velikost, sevřete nebo rozevřete prsty podle toho, zda chcete položku zmenšit či zvětšit.
  • Chcete-li položku otočit, sevřete ji prsty a podle potřeby ji otočte.
Jak přidat text
 1. V horní části obrazovky klepněte na Text
  .
 2. Do textového pole zadejte požadovaný text.
  • Chcete-li vybrat barvu, na liště barev přesuňte posuvník prstem nahoru nebo dolů.
  • Chcete-li vybrat typ písma, opakovaně klepejte na ikonu Text
   , dokud nenajdete vhodný font.
  • Chcete-li změnit velikost textu, sevřete nebo rozevřete prsty podle toho, zda chcete text zmenšit či zvětšit.
  • Chcete-li text otočit, sevřete ho prsty a podle potřeby jej otočte.
Jak přidat kresbu
 1. Klepněte na ikonu Kreslení
  .
 2. Prstem pak můžete volně kreslit.
  • Chcete-li vybrat barvu, na liště barev přesuňte posuvník prstem nahoru nebo dolů. Pro každý jednotlivý tah můžete vybrat jinou barvu.
Jak používat filtry
 1. Přejeďte na fotce nebo videu prstem směrem nahoru.
 2. Vyberte požadovaný filtr.
Jak smazat úpravy a média odeslat
Chcete-li smazat nálepky, emoji nebo text, přetáhněte je do horní části obrazovky směrem ke koši a pusťte je. Chcete-li smazat kresby, klepněte na ikonu
Zpět.
Až budete s úpravami médií hotovi, klepněte na ikonu
Odeslat.
Další informace:
Jak odesílat média na zařízeních typu iPhone
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne