Jak zarządzać administratorami grup?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Każdy administrator grupy może mianować uczestnika grupy administratorem. Grupa może mieć nieograniczoną liczbę administratorów. Osoba, która utworzyła grupę, nie może być z niej usunięta i do czasu opuszczenia grupy będzie jej administratorem.
Mianowanie uczestnika administratorem
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Informacje o grupie.
 2. Dotknij nazwy uczestnika, którego chcesz mianować administratorem.
 3. Dotknij Mianuj administratorem grupy.
Jednoczesne mianowanie wielu uczestników administratorami
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Informacje o grupie.
 2. Dotknij Ustawienia grupy > Edytuj administratorów grupy.
 3. Wybierz uczestników, których chcesz mianować administratorami.
 4. Po ukończeniu dotknij zielonej ikony z haczykiem.
Odwoływanie administratora
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Informacje o grupie.
 2. Dotknij nazwy administratora, którego chcesz odwołać.
 3. Dotknij Odwołaj administratora.
Jednoczesne odwoływanie wielu administratorów
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Informacje o grupie.
 2. Dotknij Ustawienia grupy > Edytuj administratorów grupy.
 3. Odznacz administratorów, których chcesz odwołać.
 4. Po ukończeniu dotknij zielonej ikony z haczykiem.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie