Jak usunąć konto?

Android
iOS
KaiOS
Możesz usunąć swoje konto bezpośrednio w WhatsApp.
Usunięcie konta jest nieodwracalne. Nie możemy cofnąć tego działania, nawet jeśli usuniesz konto przez przypadek.
Uwaga: Konto można usunąć tylko z głównego urządzenia. Nie można tego zrobić z połączonych urządzeń.
Usuwanie konta
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Kliknij Więcej opcji
  more options
  > Ustawienia > Konto > Usuń konto.
 3. Wprowadź numer telefonu w pełnym formacie międzynarodowym i kliknij Usuń konto.
 4. Wybierz przyczynę usunięcia konta z listy rozwijanej.
 5. Kliknij Usuń konto.
Rezultatem usunięcia konta będzie:
 • Usunięcie konta z WhatsAppa i wszystkich urządzeń.
 • Usunięcie historii wiadomości.
 • Usunięcie Ciebie ze wszystkich grup WhatsApp, do których należysz.
 • Usunięcie kopii zapasowej z Konta Google.
 • Usunięcie Ciebie jako administratora kanału lub obserwującego, lecz pozostawienie na kanale wszystkich Twoich interakcji, takich jak reakcje i głosy w ankietach, oraz utworzonych przez Ciebie aktualności.
 • Usunięcie wszystkich utworzonych kanałów.
Jeśli usuniesz konto:
 • Nie możesz odzyskać dostępu do konta.
 • Usunięcie Twoich danych WhatsApp może potrwać do 90 dni od rozpoczęcia procesu kasowania. Po upływie 90 dni kopie Twoich danych mogą również pozostać na serwerach zapasowych wykorzystywanych do odzyskiwania informacji w przypadku awarii, błędu oprogramowania lub innego wydarzenia mogącego spowodować utratę danych. Przez ten czas nie będzie można uzyskać dostępu do swoich danych w WhatsApp.
 • Nie wpływa to na informacje odnoszące się do utworzonych przez Ciebie grup ani na informacje, które mają inni użytkownicy, np. kopie wysłanych im wiadomości.
 • Możemy przechowywać pewne dane dziennika w naszych bazach danych nawet po usunięciu przez Ciebie konta, jednak dane te będą oddzielone od informacji umożliwiających identyfikację w taki sposób, że nie będzie można ich powiązać z kontem użytkownika. W tym celu regularnie usuwamy z tych danych dziennika określone informacje umożliwiające identyfikację. Gdy usuniesz konto, zastępujemy również wszystkie wystąpienia Twojego identyfikatora konta zastępczym identyfikatorem, którego nie można powiązać z Twoim kontem.
 • Możemy zachować Twoje dane w związku z kwestiami prawnymi, naruszeniami regulaminu lub działaniami mającymi na celu zapobieganie szkodom.
 • Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
 • Twoje informacje współdzielone z innymi firmami należącymi do Meta także zostaną usunięte.
Jeśli po usunięciu konta kontakty nadal widzą Cię jako użytkownika WhatsAppa, poproś te osoby o ponowne uruchomienie aplikacji.
Spowoduje to odświeżenie ich listy kontaktów WhatsApp, przez co zostaniesz usunięty(-a) z tej listy. Twoje czaty z kontaktami nie zostaną jednak usunięte.
Kanały WhatsApp
Usunięcie konta nie spowoduje automatycznego usunięcia aktywności na kanale

Jeśli masz kanał WhatsApp:
 • Jeśli chcesz usunąć kanał oraz konto WhatsApp, najpierw usuń swój kanał.
 • Twój kanał i aktualności na kanale mogą nie zostać usunięte automatycznie.
  • Jeśli Twój kanał ma innych administratorów, przejdzie on na własność administratora, który obserwuje Cię najdłużej.
  • Jeśli jesteś jedynym administratorem kanału, Twój kanał zostanie usunięty. Aktualności będą nadal widoczne dla obserwujących, jednak pozostałe osoby nie będą mogły znaleźć Twojego kanału ani wyświetlić aktualności.
 • Jeśli chcesz usunąć aktualności udostępnione na kanale, dowiedz się, jak usunąć aktualności.
Jeśli jesteś administratorem kanału:
 • Aktualności udostępnione przez Ciebie na kanałach nie zostaną usunięte. Jeśli chcesz usunąć aktualności utworzone na kanale, dowiedz się, jak usunąć aktualności.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie