कॅटलॉग किंवा बिझनेसची तक्रार कशी नोंदवावी

Android
iPhone
वेब आणि डेस्कटॉप
Mac
एखादा बिझनेस WhatsApp कॉमर्स पॉलिसीचे उल्लंघन करत आहे असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही त्या बिझनेसची तक्रार करू शकता.
प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसची तक्रार नोंदवणे
 1. तुम्ही ज्या बिझनेसच्या प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसची तक्रार करू इच्छिता त्या बिझनेससोबतचे तुमचे चॅट उघडा.
 2. बिझनेसच्या नावावर टॅप करा.
 3. प्रॉडक्ट्सच्या शेजारी असलेल्या सर्व पहा वर टॅप करा.
 4. तुम्ही ज्या प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसची तक्रार करू इच्छिता त्यावर टॅप करा.
 5. > तक्रार करा > तक्रार करा यावर टॅप करा.
बिझनेसची तक्रार नोंदवणे
 1. तुम्ही ज्या बिझनेसची तक्रार करू इच्छिता त्या बिझनेससोबतचे तुमचे चॅट उघडा.
 2. बिझनेसच्या नावावर टॅप करा.
 3. स्क्रीनच्या तळाशी स्क्रोल करा, त्यानंतर बिझनेसची तक्रार करा वर टॅप करा.
 4. तुमच्याकडे दोन पर्याय असतील:
  • बिझनेसची तक्रार करण्यासाठी आणि त्याला ब्लॉक करण्यासाठी, बिझनेसला ब्लॉक करा आणि चॅट हटवा याशेजारी असलेल्या चेक बॉक्सवर खूण केली असल्याची खात्री करा. त्यानंतर, तक्रार करा वर टॅप करा.
  • बिझनेसची तक्रार करण्यासाठी, बिझनेसला ब्लॉक करा आणि चॅट हटवा याशेजारी असलेल्या चेक बॉक्सवर खूण केली असल्याची खात्री करा. त्यानंतर, तक्रार करा वर टॅप करा.
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले?
होय
नाही