نحوه گزارش کردن کاتالوگ یا کسب‌وکار

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
اگر فکر می‌کنید که کسب‌وکاری خط‌مشی تجاری ما را نقض می‌کند، می‌توانید آن را گزارش کنید.
گزارش کردن محصول یا خدمات
 1. گفتگو با کسب‌وکار موردنظر را باز کنید.
 2. روی نام کسب‌وکار ضربه بزنید.
 3. در کنار کاتالوگ، روی دیدن همه ضربه بزنید.
 4. روی محصول یا خدمات موردنظر ضربه بزنید.
 5. روی بیشتر
  > گزارش کردن ضربه بزنید.
 6. دو گزینه دارید:
  • برای گزارش کردن محصول یا خدمات، روی گزارش کردن ضربه بزنید.
  • برای ارائه جزئیات بیشتر، روی بیشتر توضیح دهید ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید و روی ارسال ضربه بزنید.
گزارش کردن کسب‌وکار
 1. به نمایه «واتساپ تجاری» بروید و به پایین صفحه پیمایش کنید.
 2. روی گزارش کردن کسب‌وکار ضربه بزنید.
 3. دو گزینه دارید:
  • برای مسدود کردن و گزارش کردن کسب‌وکار، روی کادر انتخاب کنار مسدود کردن کسب‌وکار و حذف گفتگو ضربه بزنید. سپس روی گزارش کردن ضربه بزنید.
  • برای گزارش کردن کسب‌وکار، روی گزارش کردن ضربه بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر