วิธีรายงานแค็ตตาล็อกหรือธุรกิจ

Android
iPhone
หากคุณคิดว่าธุรกิจละเมิดนโยบายการค้าของเรา คุณสามารถรายงานได้
การรายงานผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 1. เปิดแชทกับธุรกิจ
 2. แตะชื่อธุรกิจเพื่อดูโปรไฟล์ WhatsApp Business
 3. แตะดูทั้งหมดถัดจากแค็ตตาล็อก
 4. แตะผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อดูรายละเอียด
 5. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > รายงาน
 6. คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการเพียงรายงานผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้แตะรายงาน
  • หากต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะบอกรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกและแตะส่ง
การรายงานธุรกิจ
 1. ไปที่โปรไฟล์ WhatsApp Business
 2. แตะรายงานธุรกิจ
 3. คุณมีสองตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการบล็อคและรายงานธุรกิจ ให้แตะเครื่องหมายถูกถัดจากบล็อครายชื่อติดต่อและลบข้อความของแชทนี้ จากนั้นแตะรายงาน
  • หากต้องการเพียงรายงานธุรกิจ ให้แตะรายงาน
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่