چگونگی حذف به‌روز رسانی وضعیت

می‌توانید به‌روزرسانی وضعیت در واتساپ را حذف کنید
حذف به‌روزرسانی وضعیت
 1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
 2. وضعیت من را بزنید.
 3. چند گزینه دارید:
  • بیشتر
   در کنار به‌روزرسانی وضعیتی را که می‌خواهید حذف کنید، بزنید. سپس، حذف
   > حذف را بزنید.
  • اگر می‌خواهید چندین به‌روزرسانی وضعیت را حذف کنید، روی به‌روزرسانی‌هایی که می‌خواهید حذف کنید، بزنید و نگه دارید، سپسحذف
   > حذف را بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر