วิธีส่งและเปิดสื่อที่ดูได้ครั้งเดียว

คุณสามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอที่จะหายไปใน WhatsApp ได้หลังจากที่ผู้รับเปิดดูและออกจากการดูสื่อแล้ว เมื่อผู้รับออกจากการดูสื่อ สื่อจะไม่ปรากฏในแชทนั้นอีกต่อไปและจะไม่สามารถดูได้อีกครั้ง รูปภาพและวิดีโอที่ดูได้ครั้งเดียวจะไม่ได้รับการบันทึกลงในแอปรูปภาพหรือแกลเลอรีของผู้รับ และไม่สามารถส่งต่อได้
การส่งสื่อที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. กด +
 3. เลือกรายการที่ต้องการส่ง แล้วกด:
  • รูปภาพเพื่อถ่ายรูปภาพใหม่ด้วยกล้องของคุณหรือเลือกรูปภาพที่มีอยู่จากคลังของคุณ
  • วิดีโอเพื่อถ่ายวิดีโอใหม่ด้วยกล้องของคุณหรือเลือกวิดีโอที่มีอยู่จากโทรศัพท์ของคุณ
 4. กดเลือก > ตัวเลือก แล้วเลือกโหมดดูได้ครั้งเดียว
 5. กดส่ง
คุณจะเห็นใบตอบรับที่ระบุว่าเปิดดูแล้วในแชทเมื่อผู้รับดูรูปภาพหรือวิดีโอแล้ว
การเปิดดูสื่อที่ดูได้ครั้งเดียว
 1. เปิดข้อความที่มี 1
 2. ดูรูปภาพหรือวิดีโอ
คุณจะเห็นใบตอบรับที่ระบุว่าเปิดดูแล้วในแชทสำหรับสื่อที่คุณดูแล้ว เมื่อคุณออกจากการดูสื่อ คุณจะไม่สามารถดูสื่อได้อีกหรือรายงานสื่อไปยัง WhatsApp ได้ และจะไม่มีการบันทึกสื่อนั้นลงในม้วนฟิล์มของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: