Cara menghantar dan membuka media sekali tontonan

Anda boleh menghantar foto atau video yang akan hilang pada WhatsApp selepas penerima membukanya dan keluar daripada pemapar media. Setelah mereka keluar daripada pemapar media, media tersebut tidak akan kelihatan dalam sembang itu dan mereka tidak dapat melihatnya lagi. Foto dan video sekali tontonan tidak akan disimpan pada Foto atau Galeri penerima, dan mereka tidak boleh memajukannya.
Menghantar media sekali tontonan
 1. Buka sembang individu atau grup.
 2. Tekan +.
 3. Pilih perkara yang ingin dihantar, kemudian tekan:
  • Gambar untuk mengambil foto baharu dengan kamera anda atau pilih foto sedia ada daripada pustaka anda.
  • Video untuk mengambil video baharu dengan kamera anda atau pilih video sedia ada daripada telefon anda.
 4. Tekan Pilih > Pilihan, kemudian pilih Sekali Tontonan.
 5. Tekan HANTAR.
Anda akan melihat resit Dibuka dalam sembang setelah penerima melihat foto atau video tersebut.
Membuka media sekali tontonan
 1. Buka mesej dengan 1
  .
 2. Melihat foto atau video.
Anda akan melihat resit Dibuka dalam sembang untuk media yang telah anda lihat. Setelah anda keluar daripada pemapar media, anda tidak boleh melihat media tersebut lagi atau melaporkannya kepada WhatsApp, dan ia tidak akan disimpan pada gulungan kamera anda.
Sumber berkaitan:
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak