ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือส่งไฟล์สื่อได้

หากคุณประสบปัญหาในการดาวน์โหลดหรือส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความเสียง โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้
  • โทรศัพท์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้พร้อมสัญญาณที่แรงพอ ลองโหลดหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ
  • มีการตั้งค่าวันและเวลาของโทรศัพท์อย่างถูกต้อง หากวันที่ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WhatsApp เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สื่อได้ เรียนรู้วิธีตั้งค่าวันที่อย่างถูกต้องที่นี่
หากยังเกิดปัญหาอยู่ สาเหตุอาจมาจากการ์ด SD ของคุณ หากต้องการยืนยันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ด SD มีสิ่งต่อไปนี้
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือเพียงพอ หากการ์ด SD มีพื้นที่เพียงพอแต่คุณยังไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จาก WhatsApp ไปยังการ์ด SD ได้ คุณอาจจะต้องลบข้อมูล WhatsApp ออกจากการ์ด SD
  • โหมดอ่านอย่างเดียวปิดใช้งานอยู่
หากการดำเนินการเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจหมายความว่าการ์ด SD ของคุณชำรุด ในกรณีนี้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ด SD อีกครั้งหรือซื้อการ์ด SD ใหม่
หมายเหตุ: การฟอร์แมตการ์ด SD อีกครั้งจะลบเนื้อหาทั้งหมดของการ์ด SD
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่