Problemy z pobieraniem i wysyłaniem plików multimedialnych

Jeśli napotykasz problemy podczas pobierania lub wysyłania zdjęć, filmów lub wiadomości głosowych, sprawdź, czy:
  • Telefon na pewno ma aktywne połączenie internetowe o mocnym sygnale. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby się upewnić.
  • Data i godzina na Twoim telefonie są ustawione prawidłowo. Jeśli data nie jest prawidłowa, nie będzie można połączyć się z serwerami WhatsApp, aby pobrać pliki. Zobacz, jak prawidłowo ustawić datę, zapoznając się z tym artykułem.
Jeśli to nie przyniosło rezultatów, problem może być związany z kartą SD. Aby się upewnić, sprawdź, czy karta SD:
  • Ma wystarczająco dużo wolnego miejsca. Jeśli na karcie SD jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, ale nadal nie można zapisać żadnych plików z WhatsApp, będzie trzeba usunąć dane WhatsApp z karty SD.
  • Nie jest w trybie tylko do odczytu.
Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, może to oznaczać, że karta SD jest uszkodzona. W takim przypadku może być konieczne ponowne sformatowanie karty SD lub zakup nowej karty.
Uwaga: sformatowanie karty SD spowoduje usunięcie całej zawartości karty SD.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie