วิธีปิดหรือเลิกปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนแชทกลุ่มตามระยะเวลาที่กำหนดได้ คุณจะยังคงได้รับข้อความที่ส่งถึงกลุ่ม แต่โทรศัพท์จะไม่สั่นหรือไม่มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ
การปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม
 1. เปิด WhatsApp > ไปที่แชทกลุ่ม > จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
 2. เลือกช่องปิดการแจ้งเตือน
 3. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือน
 4. คลิกปิดการแจ้งเตือน
หรือเลือกขั้นตอนต่อไปนี้
 • ในรายการแชท ให้วางเมาส์เหนือกลุ่มแล้วคลิกเมนู
  > ปิดการแจ้งเตือน เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือน > คลิกปิดการแจ้งเตือน
 • เปิดแชทกลุ่ม แล้วคลิกเมนู
  > ปิดการแจ้งเตือน เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการปิดการแจ้งเตือน > คลิกปิดการแจ้งเตือน
การเลิกปิดการแจ้งเตือนกลุ่ม
 1. เปิด WhatsApp > ไปที่แชทกลุ่ม > จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
 2. ยกเลิกการเลือกช่องปิดการแจ้งเตือน
 3. คลิกเลิกปิดการแจ้งเตือน
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่