Úprava profilu spoločnosti

Do svojho profilu spoločnosti môžete pridať informácie o svojej spoločnosti vrátane jej názvu, adresy, kategórie, popisu, e-mailovej adresy a webstránky. Ľudia tak okamžite uvidia tieto informácie, keď si otvoria váš profil.
Ak chcete zobraziť svoj profil spoločnosti, otvorte aplikáciu WhatsApp Business. Potom klepnite na Nastavenia > Nástroje pre spoločnosti > Profil spoločnosti.
Zmena profilovej fotky
 1. Pod profilovou fotkou klepnite na Upraviť.
  • Poznámka: Ak nemáte nastavenú profilovú fotku, klepnite na Pridať fotku.
 2. Klepnite na Vybrať fotku a vyberte existujúcu fotku alebo klepnite na Odfotiť a nasnímajte novú fotku. Môžete tiež klepnúť na Odstrániť fotku > Odstrániť fotku a odstrániť tak svoju aktuálnu profilovú fotku.
 3. Po výbere fotky alebo nasnímaní novej ju podľa potreby orežte.
 4. Klepnite na Vybrať.
Upozornenie: Vaša profilová fotka je predvolene nastavená ako verejná. Ďalšie informácie o zmene nastavení súkromia nájdete v tomto článku.
Úprava titulnej fotky
 1. Klepnite na ikonu Kamera
  na titulnej fotke.
 2. Klepnite na Vybrať fotku a vyberte existujúcu fotku alebo klepnite na Odfotiť a nasnímajte novú fotku. Môžete tiež klepnúť na Odstrániť fotku > Odstrániť fotku a odobrať tak svoju aktuálnu titulnú fotku.
 3. Po výbere fotky alebo nasnímaní novej ju podľa potreby orežte.
 4. Klepnite na Vybrať.
Upozornenie: Vaša titulná fotka je predvolene nastavená ako verejná.
Úprava názvu a popisu spoločnosti
 1. Klepnite na pole, ktoré chcete aktualizovať.
 2. Vykonajte potrebné zmeny.
 3. Klepnite na Uložiť.
Úprava telefónneho čísla
Informácie o úprave telefónneho čísla nájdete v tomto článku.
Úprava otváracích hodín
 1. Klepnite na pole Pridať otváracie hodiny.
 2. V časti PREVÁDZKOVÝ ČAS vyberte niektorú z týchto možností:
  • Otvorené vo vybranom čase: klepnite na daný deň a upravte preň svoje otváracie hodiny.
  • Otvorené nepretržite: pomocou prepínača vyberte, ktoré dni v týždni je vaša spoločnosť otvorená.
  • Len na objednávku: Pomocou prepínača vyberte, ktoré dni v týždni má vaša spoločnosť otvorené pre objednávky.
 3. Klepnite na Uložiť.
Môžete tiež klepnúť na Vymazať na obnovenie vašich otváracích hodín.
Úprava adresy spoločnosti
 1. Klepnite na pole Pridať adresu.
 2. Zadajte adresu svojej spoločnosti.
 3. Môžete tiež aktualizovať svoju polohu na mape klepnutím na položku Nastaviť polohu na mape.
 4. Potom aktualizujte adresu spoločnosti na mape alebo vyberte jednu z týchto možností:
  • Áno, použiť túto adresu, ak sa majú v mape zobraziť údaje zadané do poľa adresy.
  • Nie, upraviť adresu, ak sa chcete vrátiť do poľa adresy spoločnosti a zmeniť svoju adresu.
  • Chcem nastaviť polohu, ak chcete vyhľadať konkrétne miesto na mape.
 5. Klepnite na položku Hotovo.
  • Upozornenie: Týmto sa zmení iba umiestnenie vašej spoločnosti na mape. Adresa, ktorú ste zadali do poľa adresy, zostane rovnaká.
 6. Klepnite na Uložiť.
Ak chcete odobrať svoju adresu, klepnite na Odstrániť adresu.
Úprava e-mailovej adresy a webstránky
 1. Klepnite na pole, ktoré chcete aktualizovať.
 2. Aktualizujte svoje informácie.
 3. Klepnite na Uložiť.
Úprava katalógu
 1. Ak chcete aktualizovať svoj katalóg alebo vytvoriť nový, klepnite na položku SPRAVOVAŤ.
 2. Podľa potreby pridajte alebo upravte položky v katalógu. Viac informácií o vytvorení a správe katalógu nájdete v tomto článku.
Úprava prepojených účtov sociálnych médií
Ak nemáte žiadne prepojené účty:
 1. Ak chcete prepojiť účet na sociálnej sieti, klepnite na Pridať účty.
 2. Klepnite na položku Facebook alebo Instagram > Pokračovať.
 3. Prihláste sa do svojho účtu na Facebooku alebo Instagrame a pridajte si ho do profilu spoločnosti.
Ak už máte prepojené účty:
 1. Ak chcete spravovať svoj prepojený účet, klepnite na Facebook alebo Instagram.
 2. Vypnutím možnosti Zobraziť v profile môžete prepojený účet skryť vo svojom profile alebo ho klepnutím na Odstrániť účet WhatsApp môžete zo svojho profilu spoločnosti odpojiť.
Úprava kategórie spoločnosti
 1. Klepnite na pole kategórie.
 2. Vyberte najviac tri relevantné kategórie pre svoju spoločnosť.
 3. Klepnite na Uložiť.
Úprava údajov v časti Info
 1. Klepnite na pole Info.
 2. V časti AKTUÁLNE NASTAVENÁ AKO môžete vytvoriť vlastnú správu pre časť Info alebo vybrať jednu z predvolieb v časti VYBERTE SI SVOJU INFORMÁCIU.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie