Je bedrijfsprofiel bewerken

Met je bedrijfsprofiel kun je informatie toevoegen over je bedrijf, waaronder je bedrijfsnaam, -adres, -categorie, een omschrijving, e-mailadres en website. Deze informatie valt meteen op als mensen naar je profiel kijken.
Open de WhatsApp Business-app om je bedrijfsprofiel te bekijken. Tik daarna op Instellingen > Bedrijfstools > Bedrijfsprofiel.
Je profielfoto bewerken
 1. Tik op Bewerk onder je profielfoto.
  • Opmerking: Als je nog geen profielfoto hebt ingesteld, tik op Voeg foto toe.
 2. Tik op Kies foto om een bestaande foto te kiezen of Maak foto om een nieuwe foto te maken. Je kunt ook tikken op Verwijder foto > Verwijder foto om je huidige profielfoto te verwijderen.
 3. Als je een foto hebt geselecteerd of een nieuwe hebt genomen, kun je deze bijsnijden zoals je wilt.
 4. Tik op Kies.
Opmerking: Je profielfoto is standaard openbaar. Lees dit artikel voor meer informatie over het wijzigen van je privacyinstellingen.
Je omslagfoto bewerken
 1. Tik op Camera
  op je omslagfoto.
 2. Tik op Kies foto om een bestaande foto te kiezen of Maak foto om een nieuwe foto te maken. Je kunt ook tikken op Verwijder foto > Verwijder foto om je huidige omslagfoto te verwijderen.
 3. Als je een foto hebt geselecteerd of een nieuwe hebt genomen, kun je deze bijsnijden zoals je wilt.
 4. Tik op Kies.
Opmerking: Je omslagfoto is standaard openbaar.
Je bedrijfsnaam en omschrijving bewerken
 1. Tik op het veld dat je wilt bijwerken.
 2. Maak je updates.
 3. Tik op Bewaar.
Je telefoonnummer bewerken
Lees dit artikel om te leren hoe je je telefoonnummer kunt bewerken.
Je openingstijden bewerken
 1. Tik op het veld Voeg openingstijden toe.
 2. Selecteer bij TIJDEN een van de volgende tijdsjablonen:
  • Specifieke openingstijden: Tik op een dag om je openingstijden voor die dag aan te passen.
  • Altijd open: Gebruik de wisselknop om de weekdagen te selecteren waarop je bedrijf open is.
  • Alleen op afspraak: Gebruik de wisselknop en selecteer op welke dagen je bedrijf open is op afspraak.
 3. Tik op Bewaar.
Je kunt ook tikken op Wis om je openingstijden opnieuw in te stellen.
Je bedrijfsadres bewerken
 1. Tik op het veld Voeg adres toe.
 2. Voer je bedrijfsadres in.
 3. Je kunt ook je kaartlocatie bijwerken door Stel de locatie in op de kaart in te schakelen.
 4. Werk daarna je bedrijfsadres bij op de kaart of selecteer een van de volgende opties:
  • Met Ja, gebruik dit adres zie je op de kaart wat je hebt ingevoerd in het adresveld.
  • Met Nee, bewerk dit adres keer je terug naar het veld Bedrijfsadres, waar je je adres kunt bewerken.
  • Met Laat mij de locatie instellen lokaliseer je een specifieke plek op de kaart.
 5. Tik op Gereed.
  • Let op: Hiermee verander je alleen de locatie van je bedrijf op de kaart. Het adres dat je hebt ingevoerd in het adresveld blijft hetzelfde.
 6. Tik op Bewaar.
Tik op Verwijder adres om je adres te verwijderen.
Je e-mailadres en website bewerken
 1. Tik op het veld dat je wilt bijwerken.
 2. Werk je informatie bij.
 3. Tik op Bewaar.
Je catalogus bewerken
 1. Tik op BEHEER om je catalogus bij te werken of een nieuwe te maken.
 2. Voeg items aan je catalogus toe of bewerk ze waar nodig. Meer informatie over het maken en beheren van een catalogus vind je in dit artikel.
Je gekoppelde socialmedia-accounts bewerken
Als je geen gekoppelde accounts hebt:
 1. Tik op Voeg accounts toe om een socialmedia-account te koppelen.
 2. Tik op Facebook of Instagram > Ga door.
 3. Meld je aan bij je Facebook- of Instagram-account om het toe te voegen aan je bedrijfsprofiel.
Als je wel gekoppelde accounts hebt:
 1. Tik op Facebook of Instagram om je gekoppelde account te beheren.
 2. Je kunt een gekoppeld account verbergen in je profiel door Geef weer op profiel uit te schakelen of het los te koppelen van je bedrijfsprofiel door te tikken op Verwijder WhatsApp.
Je bedrijfscategorie bewerken
 1. Tik op het categorieveld.
 2. Selecteer tot drie relevante categorieën voor je bedrijf.
 3. Tik op Bewaar.
Je informatie bewerken
 1. Tik op het veld Info.
 2. Tik in het veld onder HUIDIGE INFO om een aangepast Info-bericht te maken, of selecteer een van de voorinstellingen in het gedeelte SELECTEER UW INFO.
Relevante bronnen:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee