Cara mengedit profil perniagaan anda

Web dan Komputer meja
Android
iPhone
Profil perniagaan anda membolehkan anda menambah maklumat tentang syarikat anda, termasuk nama perniagaan, alamat, kategori, deskripsi, e-mel, dan tapak web. Orang boleh melihat maklumat ini dengan mudah apabila mereka melihat profil anda.
Untuk melihat profil perniagaan anda, buka aplikasi WhatsApp Business. Kemudian, ketik Seting > Alat Perniagaan > Profil Perniagaan.
Mengedit foto profil anda
 1. Ketik Edit di bawah gambar profil anda.
  • Nota: Jika anda belum menetapkan foto profil, ketik Tambah Foto.
 2. Ketik Pilih Foto untuk memilih foto sedia ada atau Ambil Foto untuk mengambil foto baharu. Anda juga boleh mengetik Padam Foto > Padam Foto untuk mengalih keluar foto profil semasa anda.
 3. Setelah anda memilih atau mengambil foto baharu, pangkas foto jika perlu.
 4. Ketik Pilih.
Nota: Foto profil anda adalah umum secara lalai. Ketahui cara menukar seting privasi anda dalam artikel ini.
Mengedit foto muka depan anda
 1. Ketik Kamera
  pada foto muka depan anda.
 2. Ketik Pilih Foto untuk memilih foto sedia ada atau Ambil Foto untuk mengambil foto baharu. Anda juga boleh mengetik Padam Foto > Padam Foto untuk mengalih keluar foto muka depan semasa anda.
 3. Setelah anda memilih atau mengambil foto baharu, pangkas foto jika perlu.
 4. Ketik Pilih.
Nota: Foto muka depan anda adalah umum secara lalai.
Mengedit nama perniagaan anda dan deskripsi
 1. Ketik pada medan yang ingin anda kemas kini.
 2. Lakukan pengemaskinian.
 3. Ketik Simpan.
Mengedit nombor telefon anda
Baca artikel ini untuk mengetahui cara mengedit nombor telefon anda.
Mengedit waktu perniagaan anda
 1. Ketik medan Tambah Waktu Perniagaan.
 2. Di bawah JADUAL, pilih salah satu templat jadual berikut:
  • Buka pada waktu tertentu: Ketik hari untuk menyesuaikan waktu perniagaan anda bagi hari tersebut.
  • Sentiasa dibuka: Gunakan togol untuk memilih hari perniagaan anda dibuka dalam seminggu.
  • Dengan janji temu sahaja: Gunakan togol untuk memilih hari perniagaan anda dibuka bagi membuat janji temu dalam seminggu.
 3. Ketik Simpan.
Anda juga boleh mengetik Kosongkan untuk menetapkan waktu perniagaan anda semula.
Mengedit alamat perniagaan anda
 1. Ketik pada medan Tambah Alamat.
 2. Masukkan alamat perniagaan anda.
 3. Anda juga boleh mengemas kini lokasi peta anda dengan menogol pada Setkan lokasi pada peta.
 4. Kemudian, kemas kini alamat perniagaan anda pada peta atau pilih salah satu pilihan berikut:
  • Ya, Gunakan Alamat Ini supaya peta menunjukkan lokasi yang telah dimasukkan pada medan alamat.
  • Tidak, Edit Alamat untuk kembali kepada medan alamat perniagaan dan mengubah alamat anda.
  • Benarkan Saya Setkan Lokasi untuk mencari tempat tertentu pada peta.
 5. Ketik Selesai.
  • Nota: Tindakan ini hanya mengubah lokasi perniagaan anda pada peta. Alamat yang telah anda masukkan pada medan alamat akan kekal sama.
 6. Ketik Simpan.
Untuk mengalih keluar alamat anda, ketik Padam Alamat.
Mengedit e-mel dan tapak web anda
 1. Ketik pada medan yang ingin anda kemas kini.
 2. Kemas kini maklumat anda.
 3. Ketik Simpan.
Mengedit katalog anda
 1. Ketik URUS untuk mengemas kini katalog anda atau mencipta yang baharu.
 2. Tambah atau edit item pada katalog anda jika perlu. Ketahui lebih lanjut tentang cara mencipta dan menyelenggara katalog dalam artikel ini.
Mengedit akaun media sosial terpaut anda
Jika anda tidak mempunyai akaun dipautkan:
 1. Ketik Tambah Akaun untuk memautkan akaun media sosial.
 2. Ketik Facebook atau Instagram > Teruskan.
 3. Log masuk ke akaun Facebook atau Instagram anda untuk menambahkan akaun pada profil perniagaan anda.
Jika anda sudah mempunyai akaun dipautkan:
 1. Ketik Facebook atau Instagram untuk mengendalikan akaun anda yang dipautkan.
 2. Anda boleh menyembunyikan akaun yang dipautkan daripada profil anda dengan mematikan Tunjukkan pada profil atau anda boleh mengenyahpautkan akaun daripada profil perniagaan anda dengan mengetik Alih Keluar WhatsApp.
Mengedit kategori perniagaan anda
 1. Ketik pada medan kategori.
 2. Pilih sehingga tiga kategori yang relevan untuk perniagaan anda.
 3. Ketik Simpan.
Mengedit maklumat Perihalan anda
 1. Ketik pada medan Perihalan.
 2. Anda boleh mengetik pada medan di bawah KINI DISETKAN KEPADA untuk mencipta mesej Perihalan tersuai, atau pilih salah satu mesej yang telah dipratetapkan dalam bahagian PILIH PERIHALAN ANDA.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak