วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตามค่าเริ่มต้น WhatsApp จะกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่ออนุญาตให้:
 • ผู้ใช้ทุกคนเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุด รูปโปรไฟล์ ข้อมูล และใบตอบรับการเปิดอ่านของคุณ
 • ผู้ติดต่อเห็นการอัปเดตสถานะของคุณ
 • ผู้ใช้ทุกคนเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 1. ระบบปฏิบัติการ:
  • Android: แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
   > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว
  • iPhone: แตะการตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว
  • KaiOS: กดตัวเลือก > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว
 2. คุณเปลี่ยนแปลงได้ว่าใครสามารถ:
  • เห็นเวลาออนไลน์ล่าสุดของคุณ
  • เห็นรูปโปรไฟล์ของคุณ
  • เห็นข้อมูลของคุณ
  • เห็นการอัปเดตสถานะของคุณ
  • เห็นใบตอบรับการเปิดอ่าน
  • เพิ่มคุณลงในกลุ่ม
หมายเหตุ:
 • หากคุณไม่ได้แชร์เวลาออนไลน์ล่าสุด คุณจะไม่สามารถเห็นเวลาออนไลน์ล่าสุดของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้
 • หากคุณปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถอ่านใบตอบรับการเปิดอ่านจากผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ จะมีการส่งใบตอบรับการเปิดอ่านทุกครั้งสำหรับแชทกลุ่ม
 • หากผู้ติดต่อปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถดูได้ว่าผู้ติดต่อเห็นการอัปเดตสถานะของคุณแล้วหรือไม่
 • ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถเห็นได้เมื่อคุณ "ออนไลน์" หรือ "กำลังพิมพ์..." และไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่