Zmena nastavení súkromia

Predvolené nastavenia súkromia v aplikácii WhatsApp umožňujú:
 • všetkým používateľom vidieť vašu profilovú fotku, informácie a potvrdenia o prečítaní;
 • vašim kontaktom vidieť aktualizácie vášho statusu;
 • všetkým používateľom pridať vás do skupín.
Upozornenie: Používatelia, ktorých máte uložených v kontaktoch alebo ktorým ste predtým poslali správu, môžu vidieť, kedy ste boli naposledy online.
Ako zmeniť nastavenia súkromia
 1. Pokyny:
  • Android: Klepnite na Ďalšie možnosti
   > Nastavenia > Účet > Súkromie.
  • iPhone: Klepnite na Nastavenia > Súkromie.
  • KaiOS: Klepnite na Možnosti > Nastavenia > Účet > Súkromie.
  • Počítač: Kliknite na ikonu ponuky
   > Nastavenia > Súkromie.
 2. Máte možnosť zmeniť, kto bude môcť:
  • vidieť informácie o tom, kedy ste boli naposledy online a aký je váš status online;
  • vidieť vašu profilovú fotku;
  • vidieť vaše info;
  • vidieť aktualizácie vášho statusu;
  • vidieť potvrdenia o prečítaní;
  • pridať vás do skupín.
Upozornenie:
 • Pokiaľ nebudete zdieľať informáciu o tom, kedy ste boli naposledy online, alebo svoj online status, ani vy nebudete mať možnosť vidieť, kedy boli ostatní používatelia naposledy online ani ich online status.
 • Ak vypnete odosielanie potvrdení o prečítaní, ani vy nebudete môcť vidieť potvrdenia o prečítaní od ostatných používateľov. V skupinových chatoch sa potvrdenia o prečítaní odosielajú vždy.
 • Ak má niektorý kontakt vypnuté potvrdenia o prečítaní, nebudete môcť vidieť, či si zobrazil aktualizácie vášho statusu.
 • Ľudia, ktorí sú online v rovnakom chate, môžu vidieť, kedy píšete.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie