วิธีส่งต่อข้อความ

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
ฟีเจอร์ “ส่งต่อ” ช่วยให้คุณส่งต่อข้อความจากแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มไปยังแชทอื่นๆ ได้ ข้อความที่ส่งต่อจะมีป้ายกำกับ “ข้อความส่งต่อ” ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าเพื่อนหรือครอบครัวของคุณเป็นผู้เขียนข้อความที่พวกเขาส่ง หรือข้อความนั้นส่งต่อมาจากบุคคลอื่น
คุณสามารถส่งต่อข้อความได้สูงสุด 5 แชทต่อหนึ่งครั้ง หากข้อความเคยถูกส่งต่อแล้ว คุณสามารถส่งต่อข้อความดังกล่าวได้สูงสุด 5 แชท รวมถึงแชทกลุ่มได้สูงสุดหนึ่งกลุ่ม เมื่อข้อความถูกส่งต่อหลายครั้ง คุณจะสามารถส่งต่อข้อความดังกล่าวไปยังแชทได้ทีละหนึ่งแชทต่อครั้งเท่านั้น

วิธีส่งต่อข้อความ
  1. จากแชทกลุ่มหรือแชทส่วนตัว ให้แตะข้อความที่ต้องการส่งต่อค้างไว้
    • หากต้องการส่งต่อหลายๆ ข้อความ คุณสามารถเลือกข้อความเพิ่มเติมได้หลังจากที่เลือกข้อความแรก
  2. แตะส่งต่อ
  3. ค้นหาหรือเลือกแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการส่งต่อข้อความ
  4. แตะส่ง
หมายเหตุ:
  • คุณยังสามารถส่งต่อไฟล์สื่อ ตำแหน่ง หรือรายชื่อติดต่อเพื่อให้ไม่ต้องอัปโหลดอีกครั้งได้อีกด้วย
  • ข้อความส่งต่อใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อความที่คุณส่งออกเองจะแสดงป้ายกำกับ “ข้อความส่งต่อ” แก่คุณและผู้รับใดๆ ที่ได้รับข้อความ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่