วิธีจัดการการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้ในบัญชี WhatsApp คุณมีตัวเลือกในการเปิดหรือปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เปลี่ยน PIN หรืออัปเดตที่อยู่อีเมลที่ผูกกับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
วิธีเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > เปิดใช้งาน
 3. ป้อน PIN 6 หลักที่คุณต้องการแล้วยืนยัน
 4. ระบุที่อยู่อีเมลที่คุณสามารถเข้าถึงได้ หรือแตะ "ข้าม" หากคุณไม่ต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมล เราขอแนะนำให้เพิ่มที่อยู่อีเมลเนื่องจากการดำเนินการนี้ช่วยให้คุณรีเซ็ตการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้ และยังช่วยปกป้องบัญชีของคุณอีกด้วย
 5. แตะถัดไป
 6. ยืนยันที่อยู่อีเมลและแตะ "บันทึก" หรือ "เสร็จ"
หากคุณไม่ได้เพิ่มที่อยู่อีเมลและลืม PIN คุณจะต้องรอ 7 วันก่อนที่จะสามารถรีเซ็ต PIN ได้ เนื่องจากเราไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลนี้เพื่อยืนยันความถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้
วิธีปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน >ปิดใช้งาน > ปิดใช้งาน
วิธีเปลี่ยน PIN สำหรับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > เปลี่ยน PIN
วิธีเพิ่มที่อยู่อีเมล
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > แตะเพิ่มที่อยู่อีเมล
วิธีเปลี่ยนที่อยู่อีเมล
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > แตะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่