วิธีจัดการการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้ในบัญชี WhatsApp โดยคุณมีตัวเลือกในการเปิดหรือปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ หรือเปลี่ยน PIN และยังสามารถอัปเดตที่อยู่อีเมลที่ผูกกับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้อีกด้วย
วิธีเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > เปิดใช้งานหรือตั้งค่า PIN
 3. ป้อน PIN 6 หลักที่คุณต้องการแล้วยืนยัน
 4. ระบุที่อยู่อีเมลที่คุณสามารถเข้าถึงได้ หรือแตะข้าม หากคุณไม่ต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมล เราขอแนะนำให้เพิ่มที่อยู่อีเมลเนื่องจากการดำเนินการนี้ช่วยให้คุณรีเซ็ตการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้ และยังช่วยปกป้องบัญชีของคุณอีกด้วย
 5. แตะถัดไป
 6. ยืนยันที่อยู่อีเมลแล้วแตะบันทึกหรือเสร็จสิ้น
หากคุณลืม PIN คุณจะต้องรอ 7 วันจึงจะรีเซ็ต PIN ได้ หรือหากก่อนหน้านี้คุณได้เพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณไว้ เราจะส่งคำแนะนำในการรีเซ็ตไปยังอีเมลของคุณ เนื่องจากเราไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้
หมายเหตุ: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถลดช่วงระยะเวลาการรอ 7 วันนี้หรือปิดใช้งานบัญชีของคุณหลังจากที่เปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนได้
วิธีปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน >ปิดใช้งาน
วิธีเปลี่ยน PIN สำหรับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > เปลี่ยน PIN
วิธีเพิ่มที่อยู่อีเมล
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > เพิ่มที่อยู่อีเมล
วิธีเปลี่ยนที่อยู่อีเมล
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะบัญชี > การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน > เปลี่ยนที่อยู่อีเมล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่