Správa nastavení dvojfázového overenia

Nastavenia dvojfázového overenia môžete spravovať v nastaveniach účtu WhatsApp. Môžete tu zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, zmeniť svoj kód PIN alebo aktualizovať e-mailovú adresu, ktorá je nastavená pre dvojfázové overenie.
Ako povoliť dvojfázové overenie
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Účet > Dvojfázové overenie > Zapnúť.
 3. Zadajte požadovaný šesťmiestny kód PIN a potvrďte ho.
 4. Zadajte svoju e-mailovú adresu, prípadne klepnite na Preskočiť, ak nechcete nastaviť e-mailovú adresu. Odporúčame vám však nastaviť ju, keďže bez nej nebudete môcť obnoviť nastavenia dvojfázového overenia a zároveň vám pomáha chrániť svoj účet.
 5. Potom klepnite na tlačidlo Ďalej.
 6. Potvrďte svoju e-mailovú adresu a klepnite na Uložiť alebo Hotovo.
Ak nenastavíte e-mailovú adresu a zabudnete svoj kód PIN, budete musieť počkať 7 dní, než ho budete môcť obnoviť. Keďže neoverujeme, či je vaša e-mailová adresa správna, nezabudnite skontrolovať, či ste ju zadali správne a či do nej máte prístup.
Ako vypnúť dvojfázové overenie
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Účet > Dvojfázové overenie >Vypnúť > Vypnúť.
Ako zmeniť kód PIN pre dvojfázové overenie
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Účet > Dvojfázové overenie > Zmeniť PIN kód.
Ako pridať e-mailovú adresu
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Účet > Dvojfázové overenie > Pridať e-mailovú adresu.
Ako zmeniť e-mailovú adresu
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Účet > Dvojfázové overenie > Zmeniť e-mailovú adresu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie