วิธีโทรวิดีโอคอล

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
วิดีโอคอลช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อแบบวิดีโอได้โดยใช้ WhatsApp
การโทรวิดีโอคอล
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. แตะวิดีโอคอล
หรือเปิด WhatsApp จากนั้นแตะการโทร แตะ > การโทรใหม่
ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการโทรวิดีโอคอลด้วย จากนั้นแตะวิดีโอคอล
การรับสายวิดีโอคอล
หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอคอลเรียกเข้า... จาก WhatsApp เมื่อมีคนโทรวิดีโอคอลหาคุณ คุณสามารถ:
 • เลื่อนการแจ้งเตือนไปทางซ้าย จากนั้นแตะดู > ตอบรับ
  • หรือคุณสามารถเลื่อนการแจ้งเตือนไปทางขวาเพื่อรับสาย
 • เลื่อนการแจ้งเตือนไปทางซ้าย จากนั้นแตะดู > ปฏิเสธ
 • เลื่อนการแจ้งเตือนไปทางซ้าย จากนั้นแตะดู > ส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความด่วน
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อค แต่คุณไม่ได้ใช้ WhatsApp อยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสายวิดีโอคอลเรียกเข้า... จาก WhatsApp เมื่อมีคนโทรวิดีโอคอลหาคุณ คุณสามารถ:
 • ดึงการแจ้งเตือนลง แล้วแตะรับสายหรือแตะการแจ้งเตือนเพื่อรับสาย
 • ดึงการแจ้งเตือนลง จากนั้นแตะปฏิเสธ
 • ดึงการแจ้งเตือนลง จากนั้นแตะส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความด่วน
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อคและคุณใช้ WhatsApp อยู่ คุณจะเห็นหน้าจอวิดีโอคอล WhatsApp ที่เรียกเข้าเมื่อมีคนโทรวิดีโอคอลหาคุณ คุณสามารถเลือกแตะ:
 • ตอบรับ
 • ปฏิเสธ
 • เตือนฉัน จากนั้นเลือกว่าต้องการให้แจ้งเตือนแบบ "ใน 1 ชั่วโมง" หรือ "เมื่อฉันออกจาก"
 • ส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความด่วน
การสลับจากวิดีโอคอลไปใช้การโทรเสียง
 1. ขณะที่ใช้วิดีโอคอลอยู่ ให้แตะปิดกล้องวิดีโอ
  เพื่อแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. เมื่อผู้ติดต่อปิดกล้องวิดีโอแล้ว การโทรจะสลับไปเป็นการโทรเสียง
การสลับจากการโทรเสียงไปเป็นวิดีโอคอล
 1. ขณะที่โทรเสียงอยู่ ให้แตะวิดีโอคอล > สลับ
 2. ผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรเสียงด้วยจะเห็นคำขอเพื่อสลับไปใช้วิดีโอคอล และจะสามารถเลือกรับสายหรือปฏิเสธการสลับได้
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบว่าคุณและผู้ติดต่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายวิดีโอคอลกลุ่ม คุณภาพของวิดีโอคอลจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อสัญญาณอ่อนที่สุดของผู้ติดต่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่มบน: Android | iPhone
 • วิธีโทรวิดีโอคอลบน Android
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่