วิธีโทรวิดีโอคอล

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
วิดีโอคอลช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อแบบวิดีโอได้โดยใช้ WhatsApp
วิธีโทรวิดีโอคอล
 1. เปิดแชท WhatsApp กับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. แตะวิดีโอคอล
หรือเปิด WhatsApp จากนั้นแตะแท็บการโทร > การโทรใหม่
ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการโทรวิดีโอคอลด้วย จากนั้นแตะวิดีโอคอล
วิธีรับสายวิดีโอคอล
หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเรียกเข้าวิดีโอคอล WhatsApp เมื่อมีคนโทรวิดีโอคอลหาคุณ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • ปัดขึ้นเพื่อรับสาย
 • ปัดขึ้นเพื่อปฏิเสธ
 • ปัดขึ้นเพื่อตอบกลับ
  เพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความด่วน
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อค คุณจะเห็นป๊อปอัปวิดีโอคอลเรียกเข้า เมื่อมีคนโทรหาคุณ คุณสามารถแตะปฏิเสธหรือรับสายได้
วิธีสลับระหว่างวิดีโอคอลและการโทรเสียง
วิธีสลับจากวิดีโอคอลไปใช้การโทรเสียง
 1. ขณะที่ใช้วิดีโอคอลอยู่ ให้แตะปิดกล้องวิดีโอ
  ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. เมื่อผู้ติดต่อปิดกล้องวิดีโอแล้ว การโทรจะสลับไปเป็นการโทรเสียง
วิธีสลับจากการโทรเสียงไปใช้วิดีโอคอล
 1. ขณะที่โทรเสียงอยู่ ให้แตะวิดีโอคอล
  > สลับ
 2. ผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรเสียงด้วยจะเห็นคำขอเพื่อสลับไปใช้วิดีโอคอล และจะสามารถเลือกรับสายหรือปฏิเสธการสลับได้
หมายเหตุ:
 • โปรดตรวจสอบว่าผู้ติดต่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายวิดีโอคอลกลุ่ม คุณภาพของวิดีโอคอลจะขึ้นอยู่กับผู้ติดต่อที่มีสัญญาณเชื่อมต่ออ่อนที่สุด
 • วิดีโอคอลสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์ Android เวอร์ชัน 4.1 ขึ้นไปเท่านั้น
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีโทรวิดีโอคอลกลุ่มบน: Android | iPhone
 • วิธีโทรวิดีโอคอลบน iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่