Uskutočnenie videohovoru

Android
iOS
Web a počítač
Windows
Mac
Videohovory vám umožňujú zadarmo volať svojim kontaktom, ktorí používajú aplikáciu WhatsApp, a to aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Videohovory využívajú internetové pripojenie. Volanie z aplikácie WhatsApp je podporované v 64-bitovom systéme Windows 10 od verzie 1903 a v systéme macOS od verzie 11.
Volanie cez videohovor
Ako uskutočniť alebo prijať videohovor cez aplikáciu WhatsApp:
 • V počítači budete potrebovať aktívne internetové pripojenie.
 • Aplikácia WhatsApp potrebuje mať prístup k mikrofónu a kamere vášho počítača.
 • Na uskutočňovanie hovorov budete potrebovať zvukové výstupné zariadenie, mikrofón a kameru pripojené k počítaču. Videohovory nie sú podporované na zariadeniach bez kamery.
Poznámka: Optimálny zvuk zabezpečíte používaním náhlavnej súpravy. Používanie samostatného externého mikrofónu a reproduktorov môže spôsobovať ozvenu.
Volanie cez videohovor
 1. Otvorte chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Kliknite na ikonu Videohovor.
Počas hovoru môžete mikrofón stlmiť alebo zrušiť jeho stlmenie kliknutím na ikonu Mikrofón. Kameru zas môžete vypnúť či zapnúť kliknutím na ikonu Kamera. Na ukončenie hovoru kliknite na možnosť Ukončiť hovor.
Prijatie videohovoru
Ak vám niekto zavolá cez videohovor, môžete kliknúť na tieto možnosti:
 • Prijať, ak chcete hovor prijať;
 • Odmietnuť, ak chcete hovor odmietnuť;
 • Ignorovať alebo x, ak chcete hovor ignorovať.
Prepnutie medzi hlasovým hovorom a videohovorom
Počas hlasového hovoru s kontaktom môžete požiadať o prepnutie na videohovor. Kontakt, s ktorým voláte, môže kliknúť na OK alebo Prepnúť, čím sa hovor prepne. Kliknutím na Zrušiť túto požiadavku zamietne.
 1. Ukážte počas hovoru kurzorom myši na ikonu Kamera.
 2. Kliknite na ikonu Kamera.
 3. Ak kontakt odsúhlasí prepnutie, hlasový hovor sa prepne na videohovor.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie