Een videogesprek starten

Android
iPhone
Web en desktop
Windows
Met videobellen houd je een videogesprek met je contacten via WhatsApp.
Een videogesprek starten
 1. Open de individuele chat met het contact dat je wilt videobellen.
 2. Tik op Videogesprek
  .
Of open WhatsApp, tik vervolgens op de tab Gesprekken > Nieuw gesprek
. Zoek het contact waarmee je een videogesprek wilt houden en tik vervolgens op Videogesprek
.
Een videogesprek ontvangen
Als je telefoon vergrendeld is, ontvang je van WhatsApp een melding voor een Inkomend videogesprek als iemand je videobelt. Je kunt het volgende doen:
 • Veeg de melding naar links en tik vervolgens op Bekijk > Accepteer.
  • Of veeg de melding naar rechts om het gesprek te accepteren.
 • Veeg de melding naar links en tik vervolgens op Bekijk > Weiger.
 • Veeg de melding naar links en tik vervolgens op Bekijk > Bericht om het gesprek met een kort bericht te weigeren.
Als je telefoon ontgrendeld is, maar je zit niet op WhatsApp, ontvang je van WhatsApp een melding voor een Inkomend videogesprek als iemand je videobelt. Je kunt het volgende doen:
 • Veeg de melding omlaag en tik op Accepteer of tik op de melding om het gesprek te accepteren.
 • Veeg de melding omlaag en tik op Weiger.
 • Veeg de melding omlaag en tik vervolgens op Bericht om het gesprek met een kort bericht te weigeren.
Als je telefoon ontgrendeld is en je zit op WhatsApp, dan zie je een inkomend WhatsApp-videogesprek op het scherm als iemand je videobelt. Tik op:
 • Accepteer
 • Weiger
 • Herinnering, selecteer dan of je herinnerd wilt worden Over 1 uur of Wanneer ik vertrek.
 • Bericht om het gesprek te weigeren met een kort bericht.
Van een videogesprek overschakelen op een spraakgesprek
 1. Tijdens het videogesprek, tik op Video uit
  om een melding te sturen naar het contact waarmee je videobelt.
 2. Als het contact de camera uitzet, schakelt het gesprek over op een spraakgesprek.
Van een spraakgesprek overschakelen op een videogesprek
 1. Tijdens het spraakgesprek, tik op Videogesprek > Wissel.
 2. Het contact waarmee je belt, krijgt het verzoek om naar een videogesprek over te schakelen en kan de wissel accepteren of weigeren.
Belangrijk: Zorg ervoor dat jij en je contacten een sterke internetverbinding hebben om groepsvideogesprekken te plaatsen of ontvangen. De kwaliteit van het videogesprek hangt af van het contact met de zwakste verbinding.
Relevante bronnen:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee