نحوه برقراری تماس تصویری

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
تماس تصویری این امکان را می‌دهد تا ازطریق واتساپ با مخاطبانتان تماس تصویری برقرار کنید.
برقراری تماس تصویری
 1. گفتگوی واتساپ با مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس تصویری داشته باشید باز کنید.
 2. روی تماس تصویری
  ضربه بزنید.
یا اینکه واتساپ را باز کنید، سپس روی برگه تماس‌ها > تماس جدید
ضربه بزنید. مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس تصویری داشته باشید پیدا کنید، سپس روی تماس تصویری
ضربه بزنید.
دریافت تماس تصویری
اگر تلفنتان قفل باشد، وقتی کسی با شما تماس تصویری برقرار کند، روی صفحه تماس تصویری واتساپ را خواهید دید، در اینجا می‌توانید:
 • تند به بالا بکشید تا تماس را بپذیرید
  .
 • تند به بالا بکشید تا تماس را رد کنید
  .
 • تند به بالا بکشید
  تا با ارسال پیامی فوری تماس را رد کنید.
اگر تلفنتان قفل نباشد، وقتی کسی با شما تماس تصویری برقرار کند، روی صفحه بالاپر تماس تصویری ورودی را خواهید دید. در اینجا می‌توانید روی رد تماس یا پاسخ دادن ضربه بزنید.
تبدیل تماس‌های صوتی و تصویری به یکدیگر
تبدیل تماس تصویری به تماس صوتی
 1. درحین تماس تصویری، روی خاموش کردن ویدیو
  ضربه بزنید. این موضوع به مخاطب تماس تصویری‌تان اعلام خواهد شد.
 2. وقتی مخاطب ویدیو را خاموش کند، تماس تصویری به تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
تبدیل تماس صوتی به تماس تصویری
 1. درحین تماس صوتی، روی تماس تصویری
  > تغییر ضربه بزنید.
 2. مخاطب تماس صوتی شما درخواست تغییر به تماس تصویری را خواهد دید و می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند.
توجه:
 • مطمئن شوید هم شما و هم مخاطبانتان هنگام برقراری یا دریافت تماس تصویری گروهی، اتصال اینترنت قوی داشته باشید.
 • تماس تصویری فقط در تلفن‌های دارای سیستم‌عامل Android نسخه ۴.۱ یا جدیدتر دردسترس است.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر