Videohovory

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Videohovory umožňují uskutečnit hovor prostřednictvím videa s kýmkoliv, kdo používá WhatsApp.
Chcete-li zahájit hlasový hovor:
 1. Otevřete individuální chat s kontaktem, se kterým chcete videohovor zahájit.
 2. Klepněte na ikonu videohovoru
  .
Případně otevřete WhatsApp, klepněte na záložku Hovory > Nový hovor
. Vyhledejte kontakt, kterému chcete zavolat, a klepněte na ikonu videohovoru
.
Příchozí videohovory
Máte-li zamčenou obrazovku a někdo vám zavolá, zobrazí se vám oznámení Příchozího videohovoru. Poté oznámení můžete:
 • Přetáhnout doleva a klepnout na Zobrazit > Přijmout.
  • Případně můžete hovor přijmout přetažením oznámení doprava.
 • Přetáhnout doleva a klepnout na Zobrazit > Odmítnout.
 • Přetáhnout doleva a klepnout na Zobrazit > Zpráva a videohovor tak odmítnout odesláním rychlé zprávy.
Máte-li obrazovku odemčenou, ale nemáte spuštěnou aplikaci WhatsApp, zobrazí se vám oznámení Příchozího videohovoru. Poté oznámení můžete:
 • Stáhnout dolů a klepnout na Přijmout nebo pro přijetí hovoru na oznámení pouze klepnout.
 • Stáhnout dolů a klepnout na Odmítnout.
 • Stáhnout dolů a klepnout na Zpráva a videohovor odmítnout odesláním rychlé zprávy.
Máte-li odemčenou obrazovku a zároveň spuštěnou aplikaci WhatsApp, zobrazí se vám obrazovka Videohovor WhatsApp. Poté můžete klepnout na:
 • Přijmout.
 • Odmítnout.
 • Připomenout a nechat si hovor připomenout Za hodinu nebo Až odejdu.
 • Zpráva a hovor odmítnout odesláním rychlé zprávy.
Přepínání mezi videohovory a hlasovými hovory
 1. Během videohovoru klepněte na ikonu vypnout video
  a odešlete tak upozornění kontaktu, kterému voláte.
 2. Jakmile si váš kontakt také vypne video, videohovor se přepne na hlasový hovor.
Přepínání hlasových hovorů na videohovory
 1. Během hovoru klepněte na ikonu videohovoru > Přepnout.
 2. Kontakt, kterému voláte, obdrží žádost o přepnutí na videohovor, a tu může buď přijmout, nebo odmítnout.
Upozornění: Než zahájíte nebo přijmete skupinový videohovor, ujistěte se, že spolu s kontakty ve skupinovém videohovoru máte stabilní internetové připojení. Kvalita videohovoru bude záviset na účastníkovi hovoru s nejslabším internetovým připojením.
Další informace:
 • Přečtěte si o skupinových videohovorech na zařízeních typu: Android | iPhone
 • Přečtěte si o videohovorech na dalších zařízeních: Android
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne