Uskutočnenie videohovoru

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Videohovory vám umožňujú zadarmo volať svojim kontaktom, ktorí používajú desktopovú aplikáciu WhatsApp, a to aj keď sa nachádzajú v inej krajine. Videohovory využívajú internetové pripojenie. Volanie z desktopovej aplikácie je podporované v 64-bitovom systéme Windows 10 od verzie 1903 a v systéme macOS od verzie 10.13. Desktopová aplikácia WhatsApp v súčasnosti nepodporuje skupinové hovory.
Volanie cez desktopovú aplikáciu
Ako uskutočniť alebo prijať videohovor cez desktopovú aplikáciu WhatsApp:
 • Na počítači aj telefóne budete potrebovať aktívne pripojenie na internet.
 • Aplikácia WhatsApp potrebuje mať prístup k mikrofónu a kamere vášho počítača.
 • Na uskutočňovanie hovorov budete potrebovať zvukové výstupné zariadenie, mikrofón a kameru pripojené k počítaču. Videohovory nie sú podporované na zariadeniach bez kamery.
Poznámka: Pre optimálny zvuk používajte náhlavnú súpravu. Používanie samostatného externého mikrofónu a reproduktorov môže spôsobovať ozvenu.
Volanie cez videohovor
 1. Otvorte chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Kliknite na ikonu Videohovor.
Počas hovoru môžete mikrofón stíšiť alebo zrušiť jeho stíšenie kliknutím na ikonu mikrofónu. Kameru zas môžete vypnúť či zapnúť kliknutím na ikonu Kamera. Na ukončenie hovoru kliknite na možnosť Ukončiť hovor.
Prijatie videohovoru
Ak vám niekto zavolá cez videohovor, môžete kliknúť na tieto možnosti:
 • Prijať, ak chcete hovor prijať;
 • Odmietnuť, ak chcete hovor odmietnuť;
 • Ignorovať alebo x, ak chcete hovor ignorovať.
Prepnutie medzi hlasovým hovorom a videohovorom
Počas hlasového hovoru s kontaktom môžete požiadať o prepnutie na videohovor. Kontakt, ktorému voláte, môže prepnúť hovor kliknutím na OK alebo Prepnúť, prípadne kliknutím na Zrušiť odmietnuť hovor.
 1. Počas hovoru ukážte kurzorom na ikonu Kamera.
 2. Kliknite na ikonu Kamera.
 3. Ak kontakt odsúhlasí prepnutie, hlasový hovor sa prepne na videohovor.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie