Videohovory

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Videohovory v aplikaci WhatsApp pro počítač vám umožňují zdarma telefonovat s vašimi kontakty, i když se nacházejí v jiné zemi. Vidohovory využívají internetového připojení. Hovory v aplikaci WhatsApp pro počítač jsou podporovány na počítačích s 64bitovým operačním systémem Windows 10 verze 1903 a novější a macOS verze 10.13 a novější. Skupinové hovory v současnosti nejsou v aplikaci WhatsApp pro počítač podporovány.
Hovory na počítači
Chcete-li v aplikaci WhatsApp pro počítač zahájit nebo přijmout videohovor:
 • Počítač i telefon musí mít aktivní internetové připojení.
 • WhatsApp musí mít přístup k mikrofonu a kameře počítače.
 • K počítači musí být připojeno výstupní zvukové zařízení, mikrofon a kamera. Na zařízeních bez kamery není funkce videohovorů podporována.
Upozornění: Pro dosažení co nejlepší kvality zvuku použijte headset (sluchátka s mikrofonem). Používáte-li samostatný externí mikrofon a reproduktor, může vznikat ozvěna.
Chcete-li zahájit hlasový hovor:
 1. Otevřete individuální chat s kontaktem, kterému chcete zavolat.
 2. Klikněte na ikonu videohovoru.
Během hovoru můžete kliknutím na ikonu mikrofonu ztlumit a zase zapnout svůj mikrofon. Kliknutím na ikonu kamery můžete také vypnout a zase zapnout svoji kameru. Až budete chtít hovor ukončit, klikněte na Ukončit hovor.
Příchozí videohovory
V případě příchozího hovoru můžete kliknout na:
 • Přijmout, chcete-li hovor přijmout.
 • Odmítnout, chcete-li hovor odmítnout.
 • Ignorovat nebo x, chcete-li hovor ignorovat.
Přepínání mezi hlasovými hovory a videohovory
V průběhu hlasového hovoru můžete daný kontakt požádat o přepnutí na videohovor. Kontakt následně může žádost o přepnutí přijmout kliknutím na OK nebo Přepnout, a tím hovor přepnout. Případně ji také může odmítnout kliknutím na Zrušit.
 1. Během hovoru najeďte kurzorem na ikonu kamery.
 2. Klikněte na ikonu kamery.
 3. Pokud kontakt žádost přijme, dojde k přepnutí hlasového hovoru na videohovor.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne