Jak wysyłać wiadomości głosowe?

Wiadomości głosowe WhatsApp umożliwiają natychmiastowe komunikowanie się z kontaktami lub grupami. Możesz z nich korzystać, aby wysyłać ważne i pilne informacje. Dlatego wszystkie wiadomości głosowe są pobierane automatycznie.
Wysyłanie wiadomości głosowej
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 2. Stuknij ikonę mikrofonu
  i przytrzymaj ją, a następnie zacznij mówić.
 3. Kiedy skończysz, zdejmij palec z ikony mikrofonu
  . Wiadomość głosowa zostanie wysłana automatycznie.
Podczas nagrywania wiadomości możesz przesunąć w lewo
, aby anulować nagranie.
Nagrywanie dłuższej wiadomości głosowej
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 2. Stuknij ikonę mikrofonu
  i przytrzymaj ją, a następnie zacznij mówić.
 3. Przesuń w górę, aby uruchomić nagrywanie bez użycia rąk.
 4. Kiedy skończysz, stuknij Wyślij
  , aby wysłać wiadomość.
Podczas nagrywania dłuższych wiadomości, możesz stuknąć Anuluj, aby anulować. Możesz też stuknąć czerwony przycisk pauzy
, aby zatrzymać nagrywanie lub odsłuchać wersję roboczą swojej Wiadomości. Stuknij czerwoną ikonę mikrofonu
, aby kontynuować nagrywanie w tej samej wiadomości głosowej.
Uwaga: na niektórych telefonach początek wiadomości może się nie nagrać, odczekaj więc krótką chwilę, zanim zaczniesz mówić.
Obok wysłanych wiadomości głosowych zobaczysz:
 • Szary mikrofon
  przy wiadomościach głosowych, które nie zostały odtworzone przez wszystkich odbiorców (ale mogły zostać odtworzone przez niektórych z nich).
 • Niebieski mikrofon
  przy wiadomościach głosowych odsłuchanych przez wszystkich odbiorców.
Powiązane źródła:
 • Jak odtwarzać wiadomości głosowe.
 • Jak odtwarzać wersje robocze wiadomości głosowych.
 • Czy te informacje okazały się pomocne?
  Tak
  Nie