Jak odesílat hlasové zprávy

Díky hlasovým zprávám v aplikaci WhatsApp můžete s kontakty nebo skupinami komunikovat rychle a bezprostředně. Pomocí hlasových zpráv můžete odesílat důležité a neodkladné informace. Právě proto jsou všechny hlasové zprávy stahovány automaticky.
Odesílání hlasových zpráv
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na ikonu mikrofonu
  , přidržte ji a začněte mluvit.
 3. Až budete mít hotovo, zvedněte z ikony mikrofonu
  prst. Hlasová zpráva bude automaticky odeslána.
Nahrávání hlasové zprávy můžete v jeho průběhu kdykoli zrušit přetažením ikony mikrofonu
.
Nahrávání delších hlasových zpráv
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na ikonu mikrofonu
  , přidržte ji a začněte mluvit.
 3. Přetáhnete-li ikonu mikrofonu prstem nahoru, nahrávání tak uzamknete a můžete v nahrávání zprávy pokračovat, aniž byste museli prst na obrazovce stále držet.
 4. Až budete mít hotovo, klepněte na Odeslat
  . Tím hlasovou zprávu odešlete.
Nahrávání delší hlasové zprávy můžete v jeho průběhu kdykoliv zrušit klepnutím na Zrušit. Také můžete klepnout na červené tlačítko pro pozastavení
a nahrávání tak pozastavit nebo si zprávu přehrát ještě předtím, než ji odešlete. Budete-li chtít v nahrávání dané hlasové zprávy pokračovat, klepněte na červenou ikonu mikrofonu
.
Upozornění: Na některých telefonech je po stisknutí ikony mikrofonu potřeba vteřinu počkat a až poté začít mluvit, aby se nahrál i začátek zprávy.
U každé odeslané hlasové zprávy uvidíte:
 • Ikonu šedého mikrofonu
  u hlasových zpráv, které si nepřehráli všichni příjemci (ale někteří možná ano).
 • Ikonu modrého mikrofonu
  u hlasových zpráv, které si přehráli všichni příjemci.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne