วิธีจัดการสื่อ

iPhone
KaiOS
จะมีการบันทึกรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับใน WhatsApp โดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้จากแกลเลอรีและวิดีโอในโทรศัพท์
การหยุดบันทึกสื่อที่ได้รับ
  1. เปิด WhatsApp
  2. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > แชท
  3. ตรวจสอบว่าเลือกแสดงสื่อในแกลเลอรีแล้วหรือยังและกดปิดใช้
หากเปลี่ยนใจและต้องการบันทึกสื่อที่ได้รับ คุณสามารถเปิดใช้การตั้งค่านี้ได้อีกครั้ง
การบันทึกสื่อที่ได้รับ
  1. เปิด WhatsApp
  2. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > แชท
  3. ตรวจสอบว่าเลือกแสดงสื่อในแกลเลอรีแล้วหรือยังและกดเปิดใช้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่